บริษัท ของเรา

ความเที่ยงตรง ความเคารพ ความซื่อสัตย์ การร่วมงาน การตอบแทน ภาพลักษณ์ระดับโลก

โมบิโลจิกซ์เพิ่มอำนาจให้ลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของโลกในการใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินมูลค่าสูงของตน ทำให้สามารถบริหารธุรกิจที่สร้างผลกำไรได้มากขึ้น ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งผลักดันธุรกิจของเรา ทุกสิ่งที่เราทำอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมที่เรายึดถือในการให้บริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นไป ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

icons8-calendar
Launched
0
icons8-around-the-globe
สำนักงานทั่วโลก
0
icons8-employee
Employees
0
icons8-user-groups
จำนวนลูกค้าที่พึงพอใจ
0%

โมบิโลจิกซ์ก่อตั้งขึ้นและอยู่บนรากฐานของความเชื่อที่ว่าข้อมูลที่แม่นยำนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีที่สุดและส่งผลให้เกิดธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น

ด้วยโซลูชั่น IoT ที่เป็นเอกลักษณ์และการกำหนดเองของเราด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งมั่นของ Mobilogix ช่วยให้ลูกค้าสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีที่สุดในขณะเดียวกันก็ช่วยให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายและเพิ่มผลกำไร เราไม่เพียงแค่สร้างการติดตามสินทรัพย์การควบคุมและการจัดการที่ดีที่สุดในโลก เรายังทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้าด้วย

ความเชื่อของเรา

ความเที่ยงตรง

ถือเป็นเป้าหมายของเราในการหยิบยื่นความเที่ยงตรงให้แก่ทุกท่านที่เราได้พบเจอ

ความเคารพ

เราเคารพ ตระหนักถึงคุณค่า และรู้สึกขอบคุณลูกค้า พันธมิตร ผู้มีโอกาสร่วมค้า และพนักงานทุกท่านของเรา

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ของเราฉายให้เห็นผ่านหลักจริยธรรมที่ซื่อตรงและหนักแน่นของเราซึ่งสะท้อนอยู่ในทุกสิ่งที่เราลงมือทำ

การร่วมงาน

เราไม่เคยลืมข้อเท็จจริงที่ว่าลูกค้าของเราคือพันธมิตรของเรา และเขาเหล่านั้นคือทรัพย์สินทรงคุณค่าอันดับหนึ่งของเรา

การตอบแทน

โมบิโลจิกซ์ยึดมั่นในการให้กลับคืนสู่สังคมและผู้ที่ขัดสน ไม่ว่าจะเป็นวันนี้ พรุ่งนี้ หรือทุกๆ วัน

ภาพลักษณ์ระดับโลก

พันธสัญญาที่มีต่อลูกค้าของเราคือการคอยอยู่ใกล้ชิดท่านเสมอและอยู่กับท่านยามเมื่อท่านต้องการเรา

ภารกิจของเรา

เพื่อพัฒนาและนำพาระบบปฏิบัติการที่ช่วยให้ลูกค้าของเรารวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์ของเรา

จากผลงานของทีมและระบบปฏิบัติการของเรา ลูกค้าของเราแต่ละท่านจะกลายเป็นผู้นำในวงการธุรกิจของตนเอง